Kirjoituskilpailun voittaja on valittu

Vuoden 2016 Filosofian aineopiskelijoiden kirjoituskilpailu on ratkennut! Voittajaksi valikoitui Pasi Takkinen Helsingin yliopistosta esseellä Ihminen, Elämä ja Kone.

Tuomarit antoivat voittajan esseestä seuraavia kommentteja:

”Teksti on sujuvasti kirjoitettu ja tulkitsee kilpailun aihetta sopivan luovasti. Valittu näkökulma tuo esille tärkeän havainnon siitä, miten ihmisen luomat voimat ovat osaltaan yhtä hallitsemattomia kuin ne, jotka ovat luoneet hänet.”  -Ville Kokko

”Esseessä omaa näkökulmaa peilataan perehtyneesti ja monipuolisesti keskusteluihin inhimillisestä olemisesta biologian ja teknologian ristipaineessa. Teksti on sisällöllisesti rikas ja kieleltään ilmeikäs ja sujuva.” -Anna Ovaska

”Kirjoittaja nostaa esille kiinnostavan näkökulman yksilön ja häntä ympäröivien yhteiskunnallisten rakenteiden vuorovaikutukseen. Lähdekirjallisuus tukee hyvin kirjoittajan omaa argumentaatiota, ja lähteiden käytössä näkyy perehtyneisyys.” – Teemu Lari

Voittajan essee julkaistaan joulukuussa niin & näin -lehden numerossa 4/2016.

Kirjoituskilpailun työryhmän puolesta onnittelut voittajalle ja kiitokset kaikille osallistujille, tuomareille ja sponsoreille!

Mainokset

FAKK 2016

Filosofian aineopiskelijoiden kirjoituskilpailu (FAKK) on kaikille Suomen yliopistoissa filosofiaa pääaineenaan opiskeleville tarkoitettu kirjoituskilpailu. Jokainen osanottaja voi osallistua yhdellä tekstillä. Kilpailun aiheena on ”Minne menet ihmisyys?”. Tekstin tyyli on filosofinen essee.

Kilpailun järjestää Jyväskylän yliopiston filosofian oppiaineen ainejärjestö Mephisto ry Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen, niin & näin:in ja Tutkijaliiton tuella.

Voittajat valitsee filosofian opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista koostuva nelihenkinen tuomaristo. niin & näin -aikakauslehti julkaisee ansioituneimmat tekstit numerossaan 4/2016. Lisäksi parhaat kirjoittajat palkitaan niin & näin:in ja Tutkijaliiton lahjoittamin kirjapalkinnoin. Voittajat julistetaan syksyllä 2016.